Ta bilde fra kamera
eller hent fra kamerarull

  • Velg bildet du ønsker å ramme inn, bildet henter du fra din harddisk eller fra ditt kamera hvis du bruker telefon/nettbrett.
  • Husk å ta bildet mest mulig rett på og pass på at lysettingen er nøytral, ta gjerne bildet ute for å få et best mulig resultat.
  • Ønsker du å kjøpe innramming til bildet ditt, må du ta med deg bildet til butikken, slik at de kan ramme det inn.
  • Har du et digitalt bilde, må du sørge for å få printet dette ut på forhånd.